Política de privacitat

Política de privacitat

Tota comunicació amb Aplicacions Tècniques per qualsevol mitjà o a través de la seva direcció de correu electrònic, o dels formularis presents a la “web site” o al seu “e-mail”, suposen el consentiment per a què les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Aplicacions Tècniques S.C.

Aquestes dades de caràcter personal seran utilitzades conforme al que disposa la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

Per tant, la persona interessada podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que consten en els esmentats fitxers, podent revocar el consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per això ho podrà fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Aplicacions Tècniques
Carrer Tarragona 7, Besalú
CP 17850 (Girona)